หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

เอกสารประกอบการสอน
 
 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
   
คลิปวีดีโอ
 
 
แนะนำหน่วยการเรียนรู้ที่ 9
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
ดร. สนอง วรอุไร การพัฒนาจิต
นาโส่ ชุมชนที่เข้มแข็ง
   
   
   

 


วันที่ : 18 ต.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 2076

 

พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://mis.snru.ac.th