หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์

 

เอกสารประกอบการสอน
 

 
เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์
   

คลิปวีดีโอ
 

 
แนะนำหน่วยการเรียนรู้ที่ 7
พระมหาชนก วิริยบารมี 1
พระมหาชนก วิริยบารมี 2
พระมหาชนก วิริยบารมี 3
พระมหาชนก วิริยบารมี 4
พระมหาชนก วิริยบารมี 5
พระมหาชนก วิริยบารมี 6
   
   
   
   
   

 


วันที่ : 18 ต.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 2853

 

พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://mis.snru.ac.th