หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 

เอกสารประกอบการสอน

 

 
การเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
   

คลิปวีดีโอ

 

 
แนะนำหน่วยการเรียนรู้ที่ 6
ท่องเที่ยวไทยกับนายอนุรักษ์
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม
   
   
   
   

 


วันที่ : 18 ต.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 1797

 

พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://mis.snru.ac.th