หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจชุมชน

 

 เอกสารประกอบการสอน

 

 
  เศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจชุมชน
   

คลิปวีดีโอ 

 

 
แนะนำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4
   108 วันมหัศจรรย์พอเพียง
   การตลาดของวิสาหกิจชุมชนทำอย่างไร
   วิสาหกิจชุมชนเอาเงินมาจากไหน
   เศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมเป็นสุข
   
   

 


วันที่ : 18 ต.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 2397

 

พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://mis.snru.ac.th