หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทฤษฎีตามแนวพระราชดำริ

 

เอกสารประกอบการสอน
 

 
ทฤษฎีตามแนวพระราชดำริ
   
คลิปวิดีโอ
 
 
แนะนำหน่วยการเรียนรู้ที่ 2
ทำไร่อ้อย
รายการทีย้อนหลัง กิน อยู่ คือ
   
   
   
   

 


วันที่ : 18 ต.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 2704

 

พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://mis.snru.ac.th