หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์

 

เอกสารประกอบการสอน
 
 
เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒาประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์
   
คลิปวีดีโอ
 
 
แนะนำหน่วยการเรียนรู้ที่ 10
 กรณ์  จาติกวินิช 10 ปี ต้มยำกุ้ง  1
 กรณ์  จาติกวินิช 10 ปี ต้มยำกุ้ง  2
สวัสดิ์  หอรุ่งเรือง Part 1
สวัสดิ์  หอรุ่งเรือง Part 2
สวัสดิ์  หอรุ่งเรือง Part 3
สวัสดิ์  หอรุ่งเรือง Part 4
สวัสดิ์  หอรุ่งเรือง Part 5
 ธานินทร์ เจียรวนนท์ ฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
เพลงเพียงพอของ  Potato
รายการสมัชชาประเทศไทย ชุดฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ
วัตถุยังสูงค่ากว่าจิตใจ
วันเกิด
   
   
   
   

 


วันที่ : 18 ต.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 1915

 

พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://mis.snru.ac.th