หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เอกสารประกอบการสอน
 
 
ความเป็นมาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   

 คลิปวีดีโอ

 

 

                   

 แนะนำหน่วยการเรียนที่ 1
  ของขวัญจากก้อนดิน
  ชีวิต..พอเพียง 1
  ชีวิต..พอเพียง 2
เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร
จากลูกชาวนามาเป็นเถ้าแก่โรงสี
 รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง
โฆษณาเศษฐกิจพอเพียง
   

 


วันที่ : 18 ต.ค. 2553
ที่มา :
อ่าน : 6265

 

พัฒนาโดย : งานพัฒนาระบบสารสนเทศและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ http://mis.snru.ac.th